top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıÖzge Uçak

Yenilenen MEB Genelgesine Göre Yasal Haklar

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin yaşamış oldukları güçlükleri hafifletmek adına bir takım uygulamalar yapmaktadır.Bu konu ile ilgili yeni bir genelge yayınlayarak bazı değişiklikler yapmıştır.Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.09.2017 tarihinde yayınlanan 201728 Nolu (Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları) genelge ile çocuklarımızın hakları açıkça belirtilmiştir.


Buna göre


Okul ve kurumlarda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi oluşturularak öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanacaktır.


Yazılı ve sözlü değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınacaktır.


Öğrencilerin başarılarının değerlendirmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenecektir.


Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü olarak yapılacaktır.


Yazılı sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenecektir.


Sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılacaktır.


İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilecektir.


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılacaktır.


Öğrencilerimizin başarılı olabilecekleri ses temelli cümle (tüme varım)çözümleme (tümden gelim)karma yöntemlerden öğrenciye uygun olan bir yöntemle okuma yazma öğretimi yapılacaktır.


Okul ve kurumlarda öğrencilerimize bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılacaktır.


BEP TOPLANTILARINDA TALEP EDİLEBİLECEK HAKLAR

Yukarıda belirtilen haklar doğrultusunda aşağıda ki tedbirleri okulların Rehberlik Birimleri’nden talep edebilirsiniz


Rehberlik Birimleri çeşitli önlemler almak amacıyla BEP birimiyle yılda en az iki defa toplantı düzenlerler.


Bu toplantılarda öğrencinin dersine giren sınıf öğretmeni, branş öğretmenleri ve öğrencinin ailesinin bulunması zorunludur.


Bu toplantının amacı çocuğunuz için alınabilecek önlemleri belirlemek, okul ve sınıf içi yapılanmayı sağlamaktır. Bunun sonucunda çocuğun o yıla ait eğitim hedefleri belirlenmiş olur.


Bu toplantıların her kaynaştırma öğrencisi için düzenlenmesi zorunludur.


BEP raporuna ne gibi tedbir kararları yazdırılabilir

Sınıf içi oturma konumu öğrencinin öğretmene en yakın, mümkünse orta sırada penceren uzak bir konumda olmasını talep edebilirsiniz.


Öğrenci kodlamalı sınavlarda zorluk yaşıyorsa kodlayıcı talep edebilirsiniz.


Okumada zorluk yaşayan bir öğrenci için yazılı yerine sözlü sınav yapılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sınavların birebir farklı bir ortamda okutman desteğiyle yapılmasını isteyebilirsiniz.


Çocuğunuzun okuma performansı kötü ve bu durumdan dolayı psikolojik olarak kötü etkileniyor ise sınıf içi etkinliklerde sesli okumadan muaf sayılabilme hakkı söz konusudur.


Çocuğunuzun yazma performansı sınıf seviyesinin altında ve zorluk çekiyorsa BEP kurulunda yazılı sınavlardaki yazım yanlışı, dil bilgisi ve yazı bozukluklarından not düşürülmemesini talep edebilirsiniz. Ya da sınavların sözlü olarak yapılmasını talep edebilirsiniz.


Tahtadan deftere yazma problemi yaşayan öğrenciler için işlenen her dersin özet halinde fotokopilerinin alınmasını talep edebilirsiniz.


Dislektik çocukların akademik başarısızlıklarından dolayı yaşadıkları özgüven problemlerinin önüne geçmek adına derslerdeki küçük başarılarını ya da çabalarını ödüllendirmek motivasyon sağlamak adına önemlidir. Bunu da BEP kurulunda belirtip kurul kararları içine aldırabilirsiniz.


Çocuğunuza özel sınav talep ettiğinizde hazırlanan sınavın içeriği sınıf seviyesinin çok altında olmamalı ancak sorular net ve anlaşılır hazırlanmalıdır. Ayrıca yazıların 16 puntonun üzerinde olmasına ve renkli kağıtların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Gerektiği durumlarda ek süre tanınması da kazanabileceğiniz haklar arasındadır.


Dislektik çocuklar özellikle okuma anlama, dil bilgisi kuralları, heceleme, hikaye tamamlama, boşluk doldurmada zorluk yaşarlar.


Okulunuz destek eğitim odalarında uygulanmak üzere; haftalık ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde (haftalık 30 saat ders yapan bir okul için 12 ders) desteklenmesini istediğiniz derslerden bireysel ders talep edebilirisiniz.


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuğunuzun daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla değerlendirilmesi de BEP sırasında talep edilebilir.


Yeni genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


httpsorgm.meb.gov.trmeb_iys_dosyalar…21112929_kaynastirma_genelge.pdf

28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Anne Babalara Öneriler

AİLEYE ÖNERİLER Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların akademik performansında ve sosyal hayatlarında daha hızlı gelişme göstermeleri için erken tanı önemlidir. Bunu da aile, okul ve rehberlik servisi iş

Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmenin ipuçları

Günümüzde, özellikle çalışan bir anne babaysanız ev yaşantınıza ayırdığınız zaman haliyle kısıtlıdır. Günlük telaşınız, rutinleriniz size ‘’Acaba çocuğuma yeterince zaman ayırabiliyor muyum’’ sorusunu

Çocuk Yetiştirmede Anne-Baba Tutumunun Önemi

Çevremize baktığımızda çok sayıda çocuğuna söz geçiremediği için bunalmış anneler, istediği bir şey olmadığı için saatlerce ağlayan çocuklar, evdeki gerginlikten bıkmış bir aile ortamıyla karşılaşıyor

Comments


bottom of page