top of page

Hakkımızda
 

Birim Disleksi Özel Eğitim Merkezi 2016 yılından beri sadece Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) tanısı almış çocuklarla çalışan ve bu kapsamda değerlendirilen disleksi, disgrafi, diskalkuli alanında hem eğitim materyalleri hem de kadrosu itibariyle uzmanlaşmış e Özel Öğrenme Güçlüğü’ne sıklıkla eşlik eden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Karşıt Olma Bozukluğu gibi problemler konusunda da eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir eğitim kurumudur.

15.webp

ÖZGE UÇAK

Kurucu

2004 yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur.Milli Eğitim Bakanlığı  bünyesinde aldığı  hizmet içi eğitimler sonucu alan değiştirerek Özel Eğitim Öğretmeni olarak yine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir eğitim kurumuna atanmıştır. 16 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca ilkokul, ortaokul, uygulama okulu ve iş eğitim merkezi gibi birçok kademe de farklı tanı gruplarıyla çalışmıştır. Halen özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Özge Uçak son on  yıldır disleksi ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklara  eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

5.webp

TANIL GÖKÇE

Psikolog

Psikolog Tanıl Gökçe 2017 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Öğrenciliği süresince çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde psikososyal destek çalışmaları yürütmüştür. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı’na bağlı olarak Bilişsel Sinirbilim alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans programı kapsamında Beyin Dinamiği laboratuvarında duyum-algı ve bilişsel süreçler üzerine çalışmaktadır. Ayrıca popüler bilim sitesi Bilim Fili'nde yazar/çevirmen olarak görev almaktadır. 2018 Nisan ayından itibaren Birim Disleksi Özel Eğitim merkezinde psikolog olarak Disleksi ve DEHB tanısı almış öğrencileri değerlendirmek, onların bilişsel, duygusal, sosyal becerilerini desteklemek, aile görüşmeleri ve eğitimleri yapmak göreviyle çalışmaktadır.

3.webp

SABAHATTİN YILDIZBAŞ

Öğretmen

1984 tarihinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Yüksekokulundan mezun oldum. 1985 yılında ise MEB bünyesinde öğretmen olarak göreve başladım. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Çeşitli okullarda görev aldıktan sonra 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevimden emekli oldum. 2015 yılından itibaren İzmir'de çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev aldım. MEB tarafından verilen 100 saatlik Satranç, Beden Eğitimi Formasyonu, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, Rehberlik kurs sertifikalarına sahibim. 2019 yılından itibaren Birim Disleksi Özel Eğitim Merkezi'nde disleksi tanısı almış çocukların bilişsel ve akademik becerilerinin desteklenmesi görevi ile çalışmaktayım. Ek olarak aynı kurumda disleksi ve DEHB tanısı almış öğrenciler için açılan, dikkat ve bilişsel becerilerin desteklenmesi amaçlanan Satranç Atölyesi'ni yürütmekteyim.

WhatsApp Image 2021-06-25 at 12.55.48.jpeg

EKİN ŞEN

Psikolog

2015 yılında Ege Üniversitesi psikoloji bölümünü kazandım. Akademik hayatımın 3. Yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümüne geçiş yaptım ve 2020 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldum. Öğrencilik dönemimde farklı alanlarda çalıştım ya da staj yaptım. Gölge öğretmenlik, Uluslararası Af Örgütü, Ankara Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma evi gibi. Tezimi de yine aynı şekilde Sığınma evinde yaşayan çocuklarla çalışarak gerçekleştirdim.

Şüpheli Çocuk Ölümleri (2020, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi)
 Serol Teber'in Yaşamı ve Eserleri Üzerine (2019, Madde Diyalektik Toplum) başlıklı iki makalenin yazımında görev aldım.
Üniversite dönemimde ve sonrasında
- Prof. Dr. Nilhan Sezgin Aile Sistem Dizim Terapileri Eğitimi
- Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Semineri
- İstanbul Psikanaliz Derneği’nden Psikanalize Giriş Seminerleri
- Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği’nden Red Eğitici Eğitimi aldım.
-Türk Psikologlar Derneği ‘nin üyesiyim.


 

8.webp

DUYGU TEZCAN

Müdür

2011 yılında Kocaeli Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.
İstanbul Üniversitesi  Çocuk Gelişimi bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan Duygu Tezcan, 2017 yılında Birimdisleksi  Eğiitm Merkezinde Kurum Müdürü olarak göreve başlamıştır.Halen kurumumuzdaki görevine devam etmektedir.


 

bottom of page