top of page

Disleksi (Okuma Güçlüğü)

 • Okuma hızında yavaşlık ve akıcılık eksikliği.

 • Harfleri , temsil ettikleri  seslerle  ilişkilendirmede güçlük.

 • Okurken harfleri karıştırma.

 • Okurken harf, hece atlama veya ekleme.

 • Yaşıtlarına oranla geç okuma, okumaya karşı isteksizlik.

 • Kelimenin sonlarını uydurarak yuvarlayarak okuma.

 • Okuduğunu anlama ve anlatmada güçlük yaşama.

 • Başkasının okuduğundan daha iyi anlama.

 • Kelimeleri hecelemekte ya da seslerine ayırmakta zorlanma.

 • Sözcükleri doğru telaffuz edememe.

 • Sözcükleri, harflerinin yerini değiştirerek söyleme.

 • Gördüğü ses sembolü ya da sözcükleri ters okuma ya da yazma.

 • Yetersiz sözcük dağarcığı.

 • Birbiri ile kafiyeli kelimeleri fark etmekte zorlanma.

 • Kelime ve kavramları karıştırma veya hatırlamakta güçlük.

 • Hızlı yönergeleri veya birden fazla sıralı yönergeyi  anlama güçlüğü.

 • Okuduğu ya da dinlediği bir hikayeyi özetlemede zorlanma.

 • Yüksek sesle ve grup içinde okumaktan kaçınma.

WE'RE THERE
WHERE YOU
NEED US

bottom of page