top of page

Diskalkuli
(Matematik Güçlüğü)

 • Matematiğe karşı endişe veya olumsuz tutum.

 • Rakamları ve aritmetik sembolleri tanımada güçlük.

 • Rakamları doğru seçme ve doğru yazmada güçlük.

 • Ritmik saymayı öğrenmekte, tek, çift saymada güçlük çekme, sayarken sayıları atlama, sıralama yapmada zorlanma.

 • Bir çokluğu gruplamada güçlük.

 • +, – ,x ve diğer işaretleri saptama ve bunları doğru kullanmakta zorlanma.

 • Toplama işlemi yaparken birler basamağı yerine onlar basamağından başlama,  eldeyi unutma.

 • Basamakların (birler, onlar, yüzler v. s.) yerini karıştırma.

 • Çıkarma işlemi esnasında alttaki sayıdan üstteki sayıyı çıkarma.

 • Çarpım tablosunu öğrenmede güçlük.

 • Problemleri anlama ve matematik sembolleriyle ifade etmede güçlük.

 • Bir matematik probleminin çözümü için bir strateji üretmekte zorlanma.

 • Bir matematik problemini çözerken işlem adımlarını atlama, karıştırma.

 • Akıl yürütme yöntemlerini ve çok aşamalı hesaplama yöntemlerini öğrenmekte zorluk.

 • Kendine göre metotlara başvurma, işlemleri kafadan yapmaya çalışma.

 • Telefon numaralarını ve oyun puanlarını hatırlamakta güçlük.

20170213_144133-1.jpg
bottom of page