top of page

Disgrafi (Yazma Güçlüğü)​

 • Okunaksız yazı.

 • Yazı yazmak veya çizmekten kaçınma, yazarken çabuk yorulma.

 • Kalemin sıkı, yanlış, eğik ya da garip bir şekilde tutulması

 • Yazma ya da kopyalama hızında düşüklük.

 • Tahtadan ya da kitaptan deftere not aktarırken zorluk çekme.

 • Harflerin boyutları ve şekillerinde düzensizlik, tamamlanmamış harfler yapma.

 • Büyük ve küçük harfleri/ el yazısı –düz yazı harfleri karıştırma.

 • Yazım esnasında ses atlama veya ekleme.

 • Kelimeler arasında boşluk bırakmama, yanlış heceden ayırarak yazma ya da birkaç parça halinde yazma.

 • Cümlelerde bitmemiş veya atlanmış kelimeler.

 • Yazımlarda satır başından başlamama, satır atlama veya ters yönde yazma.

 • Birçok imla yanlışı yapma.

 • Söz dizimi yapısı ve dilbilgisi ile ilgili zorluk çekme.

 • Yazıyı bir iletişim aracı olarak kullanmada zorlanma.

 • Kağıt üzerinde düşünceleri düzenleme güçlüğü.

 • Yazarken kendi kendine konuşma.

bottom of page