top of page

ATÖLYELER

 

MATLEKSİ ATÖLYESİ

Matleksi atölyesinin faydaları:
- Sayıları ve temel işlemleri kullanma yeteneğini geliştirir. Bilgiyi ve veriyi işleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini arttırır.
- Somut materyaller sayesinde zihinden işlem yapabilmeye yardımcı olur.
- Bellek güçlendirerek işlem basamaklarının unutulmasına engel olur.
- Matematiğin keyifli yönlerini keşfettirerek matematiğin sevilmesini sağlar.
- Bölünmüş dikkati güçlendirir, pratik düşünme becerisi kazandırır. Kısa tekrarlara yer vererek öğrenilen matematiksel bilgilerin unutulmasını engeller.
- Oyunlardan faydalanarak düşünme becerilerinin gelişimine destek verir.

 

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Yaratıcı Dramanın Yararları
- Çocukların hayat ile uyum sağlaması konusunda yardımcı olur. Kendilerini ifade etmelerini sağlar
- Drama eğitimi çocuğunuzun yaratıcılık konusunda gelişmesini sağlar.
- Kişiliğini güçlendirir ve dışa dönük bir birey olarak yetişmesine vesile olur.
- Etrafını ve hayatı gözlemleme fırsatı sunar.
- Drama çocuklarda sanat algısı oluşturur.
- İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir ve bu sayede cocuklar sosyal duyarlılık yaratır.
- Empati yapmayı öğrenen çocuklar olaylara başka açılardan bakma becerisini geliştirir.
- Kendini eleştirmeyi öğrenir.
- Drama eğitimi sayesinde sözsüz iletişim yönünü geliştirir. Bedenin sınırlarını fark eder.
- Doğaçlama yapma becerisi kazanır.
- Konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerini geliştirerek ifade yeteneğini arttırır.

 

DİSLEKTİK İNGİLZCE ATÖLYESİ

Çoklu duyu uygulamaları kullanılan bu atölye ile çocuklar İngilizce’yi kolaylıkla ve keyifle öğrenir. Mobil uygulamalar ve bilgisayar programları kullanılarak öğrenilen bilgilerin unutulması engellenir. Yazma ve okuma sıkıntısı yaşamamaları için işitsel olarak dil öğrenmelerini amaçlayan bir programdır.
 

SATRANÇ ATÖLYESİ

Satranç atölyesine katılmanın faydaları:
- Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
- Süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla  yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
- Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
- "Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
- Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,  bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
- Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
- Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
- Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve  yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
- Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
- Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.
- Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.

 

P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ATÖLYESİ

Neden Çocuklar için Felsefe (P4C)?
- Eleştirel Düşünme becerisini geliştirir. Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirir. Birlikte Düşünme, işbirliğine dayalı düşünme becerisini geliştirir.
- Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar. Dili etkili kullanma becerisini geliştirir.
- Bağlantılı Düşünme becerisini geliştirir. Özgüven gelişimini destekler.
- Farklı açılardan bakabilme becerisini geliştirir. Kendini ifade edebilme becerisini geliştirir. Kavramları tanımlama, sınıflama, ayırt etme becerilerini geliştirir.
- Mantıklı düşünmeyi geliştirirken, akılcı tartışmalar çerçevesinde kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme becerisini kazandırır.
- Düşüncelerini ifade edebilmeyi ve düşüncelerine yöneltilen karşı düşünceleri kişisel algılamama becerisini kazandırır.
- Mantık hatalarını tanıyabilme ve itiraz geliştirebilme becerilerini kazandırır. Varsayımları belirleyebilme gibi üstün kabiliyetlerin kazanımını sağlar.
- Değerlerin anlamını fark etmelerini ve gelişmelerini sağlar. Soru sorma zekasının gelişimini destekler.
- Merak ve soru sorma gibi çocukların potansiyellerinde var olan yetileri geliştirir ve kaybolmasına engel olur.
- Çocukların bilgi alıcısı, yüklenicisi konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmasını destekler. Dikkat eksikliği problemi yaşayan çocuklarda destekleyici etkisi büyüktür.

bottom of page